Brott och påföljd - en orientering om svensk straffrätt enligt Brottsbalken

Författare
Alvar Nelson
(Alvar Nelson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Berling 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Lund 109 sidor. tab.
Elander, Juridiska fören., Seelig, Berling 1968 Sverige, Göteborg, Lund, Solna, Lund 104 sidor.
Elander, Juridiska föreningen, Seelig, Berling 1968 Sverige, Göteborg, Lund, Solna, Lund 104 sidor.
Elander, Juridiska fören., Seelig, Berling 1967 Sverige, Göteborg, Lund, Solna, Lund 104 sidor.
Elander, Jurid. fören., Seelig 1965 Sverige, Göteborg, Lund, Stockholm 95 sidor.