Brott och straff eller Lifvet i ett svenskt straffängelse

Författare
Eva Wigström
(Skildradt af Ave)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1872 Sverige, Stockholm 252 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan