Brott vid Lundagård 3, Rådstufvurätten i Lund 1884 : restauratören Åke Hansson - redaktör Christian Bülow angående ärekränkning - rättsfall från 1800-talets Lund

Författare
Kjell Å. Modéer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rättens rötter 1988 Sverige, Lund S. 187-225