Brottslighet och kontroll

Författare
Hanns von Hofer
(Hanns von Hofer och Henrik Tham)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Institutet för social forskning 1988 Sverige, Stockholm S. 555-581