Bruks- och fackföreningshistoria på Billingsfors - en historik i ord och bild

Författare
Lars Åke Augustsson
(Lars Åke Augustsson och Olle Lindh utg. av Svenska pappersindustriarbetareförbundets avdelning 113 i Billingsfors till dess 60-årsjubileum 1978.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska pappersindustriarbetareförbundets avdelning 113, Niklassons boktr. 1978 Sverige, Billingsfors, Mellerud 99 sidor. ill. 28 cm