Bruksriktig utformning - konstruktion med hänsyn till korrosion

Författare
Gert-Åke Bengtsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH 1982 Sverige, Lund 60 sidor.