Brunnar - undersökning, dimensionering, borrning, drift

Författare
Ann-Carin Andersson
(Ann-Carin Andersson, Olof Andersson, Gunnar Gustafson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Liber Tryck 1984 Sverige, Stockholm, Stockholm [2], iv, [ca 260] sidor. (var. pag.) diagr., ill., tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan