Brunnsgatan i Sala - en schaktning för va-ledningar : förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Brunnsgatan (sträckan Färgaren, Garvaren och Bårdskäraren), Sala stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 3 sidor. ill.