Brunnshög-Getinge - inventering av kulturmiljövärden : inventering, 2005 : Lund, Odarslöv, Igelösa och Södra Sandby socknar, Lunds kommun, Skåne län

Författare
Anna Rabow
(Anna Rabow och Lars Salminen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne cop. 2005 Sverige, Kristianstad 37 sidor. : ill.