Bryggerier i Sverige - en kulturhistorisk inventering

Författare
Staffan Nilsson
(Staffan Nilsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet, Offsetcenter 1983 Sverige, Stockholm, Uppsala 375 sidor. ill. 31 cm