Brynmiljöer i Bohuslän - insektsliv, biologisk mångfald och synpunkter på övervakning

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist och Ola Bengtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1995 Sverige, Göteborg 105 sidor. : ill., kartor