Bryssel

Författare
Jack Altman
(Text: Jack Altman översättning: Karin Andræ foto: Chris Coe, Claude Huber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Fälth & Hässler 1998 Sverige, Stockholm, Värnamo 144 sidor. färgill., kartor i färg 15 cm
Wahlström & Widstrand cop. 1995 Sverige, Stockholm, Schweiz 144 sidor. färgill., kartor i färg 15 cm