Buckling - ett instabilitetsfenomen att räkna med

Vid projektering och dimensionering av broar i stål krävs det djup insikt i bucklingsproblematiken så att man inte upprepar de misstag som tidigare konstruktörer gjort.Denna bok behandlar bakgrund och förståelse av olika bucklingsfenomen och ger en genomgång av existerande teorier rörande stabiliteten hos tunnväggiga brotvärsnitt i stål. Förutom teorigenomgång, bakgrund och förståelse av fenomenen, och exemplifiering med hjälp av olika skadefall, redovisas ett antal åskådliga dimensioneringsexempel som är lösta enligt Eurocode. Boken vänder sig i första hand till studerande inom ämnena konstruk-tionsteknik och brobyggnad, men självklart också till praktiskt verksamma ingenjörer.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Björn Åkesson
(Björn Åkesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2005 Sverige, Lund, Lund [6], 212 sidor. ill. 23 cm