Bud från död

Författare
Dorothy Daniels
(Dorothy Daniels övers.: Sonja Melinder)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther/Wennerberg 1984 Sverige, Malmö 159 sidor. 18 cm 91-35-02846-7