Budskapet

Författare
Philip Wylie
(Philip Wylie till svenska och med förord av Dick Helander)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes 1956 Sverige, Stockholm 76 sidor. : ill.