Building a network for learning in a European perspective - a comparison of the management and organisation within the health services with a focus on maternity wards

Författare
Gun-Britt Ivansson
(Gun-Britt Ivansson och Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstinget Kronoberg 2005 Sverige, Växjö 46 sidor. färgill.