Buiten waait de zomerwind - roman

Författare
Jeanna Oterdahl
(Uit het Zweedsch vertaald door N. Basenau-Goemans)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Nederländerna, Amsterdam