Bulgarian art in the 14th century

Författare
Ivan Dujčev
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1968 Bulgarien, Sofia 50 sidor., 24 diapositiv