Bulging of fatigue cracks in a pressurized aircraft fuselage

Författare
D. Chen
(Door D. Chen.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Technische Universiteit Delft 1991 Nederländerna, Delft, Netherlands v, 218, 8 sidor. : ill. 30 cm.