Bultdagar i Luleå 29 och 30 maj 1979

Författare
(Ove Stephansson... Bergmekanikavd., Högskolan i Luleå, Stiftelsen bergteknisk forskning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Luleå 1979 Sverige, Luleå 168 sidor. diagr., ill., tab.