Buma - en arbetarägd industri

Författare
Lars Åke Augustsson
(Lars-Åke Augustsson, Britta-Lena Jansson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Ordfront 1971 Sverige, Eneryda, Eneryda 53 sidor.