Bumerang

Originaltitel
Bumerang
Författare
Bengt Danielsson
(Prze?oz?y?a z francuskiego Zofia Wasitowa)
Språk
Polska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iskry 1968 Polen, Warszawa 279 sidor., 8 pl.-bl. : ill.