Bums Svenska åk 5, Övningsbok

Författare
Hippas Eriksson
(Hippas Eriksson, Inger Strömsten, Mats Wänblad.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2012 Sverige, Stockholm, Kina 86 sidor. ill. 30 cm 978-91-47-10211-2
Liber 2011 Sverige, Stockholm, Kina 86 sidor. ill. 30 cm 978-91-47-10209-9