Bums Svenska åk 6

Författare
Eva Stilling
(Eva Stilling, Filippa Johansson, Mats Wänblad.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 131 sidor. ill. 23 cm 978-91-47-10293-8