Bums Svenska år 4, Grundbok

Författare
Hippas Eriksson
(Hippas Eriksson, Inger Strömsten, Mats Wänblad.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2011 Sverige, Stockholm, Kina 130 sidor. ill. 23 cm 978-91-47-10208-2