Burkar, fyrkar och gökar - öknamn, slang och stil i politiska brev för femtio år sedan

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, V. Petterson 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 29 sidor. ill., ill