Burnout - fara och möjlighet

Författare
Märta Danielson
(Märta Danielson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1987 Sverige, Lund, Lund [6], 183 sidor. tab. 23 cm