Business activities in family farm forestry in a rural development context

Författare
Patrik Umaerus
(Patrik Umaerus, Gun Lidestav and Maria Högvall Nordin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet 2011 Sverige, Umeå 27 sidor.