Butlerin pikkuruokia

Författare
Carl Butler
(Carl Butler kuvat Knut E. Svensson suomennos Kaija Valkonen)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schildts 2000 Finland, Helsinki 125 sidor. 951-50-1148-5