Byagården i Tomelilla - tak- och fasadarbete : antikvarisk kontrollrapport, 2008 : Tomelilla socken, 1130 : Tomelilla kommun : Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2008 Sverige, Kristianstad 12 sidor. : ill.