Bygd og by i Norge, Finnmark

Författare
(Under red. av Reidar Hirsti.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1979 Norge, Oslo 509 sidor. ill.