Bygg små hus - modeller av hus ur saga och verklighet

Författare
Lotta Silfverhielm
(Lotta Silfverhielm fotografier: Anette Tham faktagranskning: Gunnar Sillén.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Faktaböcker, Bok, Barn- och ungdomslitteratur
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergh 1997 Sverige, Stockholm, Hong Kong 89 sidor. ill. (vissa i färg) 28 cm