Bygga för bo - HSB Malmö 40 år

Författare
(Minnesskriften har redigerats av Yngve Tidman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HSB, Framtiden 1965 Sverige, Malmö, Malmö 96 sidor., 2 pl.-bl. ill.