Bygga hus - barnpjäs med sång och dans till svenska folkmelodier

Författare
Else Fisher Bergman
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms Parkteater 1963 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 20 sidor.
Stockholms parkteater 1963 Sverige, Stockholm 20 sidor.