Byggfysik och husbyggnad i ämnet byggteknik - läromedel för årskurs 1 av gymnasieskolans 2-åriga tekniska linjes byggtekniska gren

Författare
Hilding Brosenius
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Härnö-förl. 1971 Sverige, Härnösand [8], 2, 22, 4, 16, 28, 26 sidor. : ill.