Byggnads grundkurs - kursbok utgiven på uppdrag av Byggnadsarbetareförbundet

Författare
Kjersti Bosdotter
(Ms: Kjersti Bosdotter och förbundsfunktionärer)
Genre
Studiehandledningar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggnadsarbetareförb., Brevskolan 1977 Sverige, Stockholm 90 sidor. : ill. 30 cm 91-7026-828-2
Byggnadsarbetareförb., Brevskolan 1974 Sverige, Stockholm 85 sidor. : ill. 91-7026-460-0