Byggnads inför 70-talet

Författare
Tage Öh
(Utg. av Svenska byggnadsarbetareförbundet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1969 Sverige, Stockholm 143 sidor.
Svenska byggnadsarbetareförbundet 1969 Sverige, Stockholm 3 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan