Byggnads- och bostadsräkningen i ... den 27 november 1930 - Tabellbilagor : Befolkningsstatistik

Genre
Statistik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1932-1933 Finland, Helsingfors