Byggnadsarvsstrategin - statsrådets beslut 13.6.2001 : kompetens, ansvar och resurser för vården av byggnadsarvet

Författare
(Markanvändningsavdelningen, Miljöministeriet)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljöministeriet 2003 Finland, Helsingfors 48 sidor. : ill. 951-731-229-6