Byggnadstekniska möjligheter att minska bostadskostnaderna

Författare
Hilding Brosenius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Sverige, Stockholm S. 3-8 : ill.