Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden i Sovjetunionen - fyra artiklar

Författare
(L. Backmark och B.Blomgren, M.Jacobsson samt K. Månsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Sverige, Stockholm [3], 7, 10, 23, 5 sidor. : ill.