Byggteknik D. 1, Värme, fukt, ljud, brand. Ändringar i kapitel B med hänsyn till SBN 80

Författare
Hilding Brosenius
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Härnö-förl. 1983 Sverige, Härnösand [20] sidor.