Byggteknik D. 1, Värme-, fukt-, ljud- och brandskyddsfrågor vid husbyggnader

Författare
Hilding Brosenius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Härnö-förl. 1970 Sverige, Stockholm, Härnösand Ca 180 sidor. (var.pag.)