Bygningsmaterialer for en bærekraftig utvikling - evaluering av sammanlignende miljøprofil for endel bygningsmaterialer

Författare
Bjørn Berge
(Bjørn Berge.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordisk komité for bygningsbestemmelser (NKB), Arbeidsgruppen for økologisk bygging 1995 Sverige, Helsingfors 93 sidor. tab.