Byhistorier och skämtsägner Saml. 1

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chelius 1909 Sverige, Stockholm 95 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan