Byhistorier och skämtsägner Saml. 5

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chelius 1910 Sverige, Stockholm 96 sidor.