Byhistorier och skämtsägner Saml. 4

Författare
Eva Wigström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chelius 1910 Sverige, Stockholm 96 sidor.
Chelius 1909-1910 Sverige, Stockholm 6 vol.
Chelius 1909 Sverige, Stockholm 95 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan