Byn Vargträsks historia

Författare
Olof Petter Pettersson
(O. P. Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dialekt- och folkminnesarkivet 1934 Sverige, Uppsala 34 sidor.