Byta människa - roman

Författare
Sivar Arnér
(Lars Ardelius.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1972 Sverige, Stockholm, Stockholm 257 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41338-0