Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Köping 148:1, Stora Kyrkogatan, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2013 Sverige, Västerås 8 sidor. 978-91-7453-233-3